حسابدار ارشد

دیوار

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

شما به عنوان یک حسابدار ارشد باید موارد زیر را انجام دهید: تشکیل پرونده رسیدگی به روش حسابرسی مالیاتی-داخل ، خارجی. اداره روش حسابرسی SSO. ارائه لایحه دفاعی برای تحقیق. تهیه اظهارنامه مالیاتی بررسی مسائل مربوط به مالیات قرارداد و SSO. شرکت را در امور مالیاتی و راههای پیروی از قوانین مالیاتی راهنمایی کنید. با تیم حسابرسی SSO ارتباط برقرار کنید. با تیم حسابرسی مالیاتی ارتباط برقرار کنید.

پیش‌نیازها

آشنایی کامل با صورتهای مالی و استانداردها. آگاهی از قوانین، بخشنامه ها و یادداشت ها. آشنایی با قوانین شرکتهای کارآفرین، دانش بنیان و تخفیف مالیاتی. آشنایی کامل با بخشنامه درآمد. تسلط بر تسویه حساب، قوانین گواهی ترخیص کالا.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.