حسابدار ارشد

دیوار

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

- Filing + قانون اقتصادی؛ - رسیدگی به فرآیند حسابرسی مالیات - داخلی، خارجی؛ ارسال لایحه دفاعی به منظور بررسی؛ قوانین، بخشنامه‌های و یادداشت‌ها؛ - اطلاعات مبتنی بر اطلاعات شرکت‌ها منجر به رهایی از مالیات می‌شود؛ - کسب درآمد مالیاتی؛ - اظهارنامه‌های مالی استاندارد؛ مالیات بر پایه مالیات؛ - راهنمای شرکت در امور مالیاتی به طرق مختلف از قوانین مالیاتی پیروی می‌کند؛ با تیم حسابرسی مالیات ارتباط برقرار کنید.

پیش‌نیازها

مالیات بر ارزش افزوده: - Filing؛ - رسیدگی به روند حسابرسی مالیات ارسال لایحه دفاعی به منظور بررسی؛ قواعد، بخشنامه‌های و یادداشت‌ها. سازمان امنیت اجتماعی: - Filing؛ - رسیدگی به روند حسابرسی sso؛ ارسال لایحه دفاعی به منظور بررسی؛ - بخشنامه درآمد؛ قوانین، بخشنامه‌های و یادداشت‌ها؛ - اسکان، قوانین گواهی ترخیص؛ - قوانین شرکت‌های کارآفرین و مبتنی بر دانش؛ - ارتباط با تیم حسابرسی sso؛ - راهنمای این شرکت در امور sso و راه‌های پیروی از قوانین sso؛ - بررسی مسائل مالیاتی و مالیاتی قرارداد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.