مدیر پروژۀ اسکرام

کارت اعتباري ايران کيش

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● ارائه مستمر گزارش‌های روند پیشرفت و بازدهی تیم‌ها به بخش‌های مختلف سازمان. ● آماده کردن و ارائه گزارش‌های مدیریتی در ارتباط با پیشرفت و موفقیت پروژه‌ها. ● مدیریت درخواست‌ها بر اساس فعالیت‌های در دست اقدام و آینده تیم توسعه و اولویت‌های اعلام شده. ● پیگیری تسک‌ها و هرگونه برنامه ریزی در کنترل پروژه‌های محوله. ● پیگیری مستمر کارها و شناسایی موانع، ریشه یابی و اقدام به رفع آنها.

پیش‌نیازها

● توانایی تعامل با تیم‌های مختلف سازمان جهت دریافت نیازمندی‌ها و سازگاری و انعطاف پذیری جهت کار در کنار تیم. ● داشتن حداقل 5 سال سابقۀ کاری. ● مسلط به Jira و Scrum ● داشتن انعطاف پذیری، سازگاری و مدیریت زمان.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،