سرپرست فروش

دی دارو بهدیس

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● سازماندهی و هماهنگی برنامه‌های نمایندگان علمی برنامه‌ریزی برنامه‌های کاری و جدول زمانی، و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ویزیت موثر. ● بررسی عملکرد و فروش نمایندگان علمی به صورت هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه. ● سازماندهی و هماهنگی مأموریت ماهانه نمایندگان علمی. ● تهیه برنامه سه‌ماهه ماموریت با توجه به فروش، برنامه های آموزشی. ● برنامه‌ریزی و ایجاد روابط موثر و بازدید منظم با پزشکان، مشتریان و شرکتهای پخش.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مهندسی پزشکی، پرستاری، دامپزشکی یا داروسازی. ● آشنایی کامل با محصولات علمی، پزشکی و دارویی. ● مهارت‌های ارتباطی عالی. ● مهارت‌های خوب در مذاکره. ● مهارت‌های بین فردی و کار گروهی مناسب. ● مسلط به نرم‌افزارهای رایج کامپیوتری. ● توانایی انجام ویزیت‌ها همراه با نمایندگان علمی. ● تسلط نسبی به زبان انگلیسی، نوشتاری و گفتاری. ● محدوده سنی ایده‌آل: 35 تا 38 سال. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،