سرپرست فروش

گروه صنعتي وطن زرين مرواريد آسيا

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

وظایف و مسئولیت های اصلی را می توان به شرح زیر لیست کرد: تشخیص، بررسی و تسلط بر فروش در کانال های عمده فروشی و توزیع. اطمینان از اجرای اصول فروش: پوشش، توزیع و دید. ارائه و فروش محصولات شرکت به توزیع کنندگان فعلی و بالقوه. ایجاد و حفظ روابط توزیع کننده فعلی و بالقوه. بر عملکرد خرده فروش در مناطق خود نظارت کنید. سفارشات توزیع کننده را با توجه به اهداف و با توجه به گزارش های دریافتنی حساب تهیه کنید. خدمات حساب را از طریق بررسی کیفیت و پیگیری های دیگر مدیریت کنید. شناسایی و رفع نگرانی های مشتری. بازدیدهای منظم از بازار با بازدیدکنندگان توزیع کننده توسعه و اجرای فعالیتهای فروش ویژه برای کاهش موجودی. ارائه پیشنهادات سازنده برای افزایش فروش. *** بیش از 60 درصد از روزهای ماه را باید سفر بکنید (معادل 14 روز به ماموریت اختصاص داده می شود) ***

پیش‌نیازها

مدرک کارشناسی در زمینه های مرتبط ترجیح داده می شود. حداقل 3 سال سابقه در زمینه های مرتبط ترجیحاً FMCG. آشنایی خوب با مناطق مختلف جغرافیایی کشور. درک خوب از نیازها و پویایی های مشتری و بازار. مهارتهای مذاکره عالی و کار گروهی قوی حل مسئله و مهارتهای تحلیلی در سطح متخصص. آشنایی با Microsoft Office Excel & Sales. جنسیت: مرد

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما