مدیر فروش لوازم خانگی

دومنا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● سازمان‌دهی و مدیریت امور مربوط به فروش. ● مدیریت پرسنل بر اساس سیاست‌های کلی سازمان. ● دستیابی به اهداف تعریف شده.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل ده سال سابقۀ فروش. ● آشنایی با صنف لوازم خانگی. ● آشنایی با کالاهای لوازم خانگی. ● روابط عمومی بالا. ● توانایی در مدیریت منابع انسانی. ● داشتن تجربه در فروش سازمانی. ● داشتن تجربه در فروش مویرگی. ● داشتن قدرت مذاکره بالا.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،