کارشناس فروش

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● ویزیت منظم و پیگیرانه. ● حصول فروش براساس هدف گذاری‌های ماهانه. ● گزارش مرتب شرایط رقبا. ● آنالیز فروش.

پیش‌نیازها

● مهارت فروش و مذاکره. ● روحیه کار تیمی و درک بالا. ● سخت کوش و پیگیر.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،