مدیر کنترل کیفیت

اشترومن

ساوه

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

ارائه کیفیت و پشتیبانی نظارتی برای چرخه عمر محصول، به ویژه برای مدیریت تغییر، ارتباط با مراکز طراحی برای دریافت و پیاده سازی تغییر و یا تغییر مجدد. مسئول نگهداری فایل اصلی سایت (پرونده ای منحصر به فرد که محل تولید را با فرآیند، کنترل فرآیند توصیف می کند. همکاری با تولید و سایر عملکردها برای اطمینان از رعایت و حفظ استانداردهای کیفیت مطابقت و شیوه های خوب تولید. فرآیندها و شایستگی های سازمانی مورد نیاز را توسعه دهید. اطمینان حاصل کنید که مطابقت دستگاه ها به طور مناسب، مطابق با سیستم مدیریت کیفیت که دستگاه ها تحت آن تولید می شوند، قبل از خروج دستگاه، بررسی می شود. اطمینان حاصل کنید که همه اسناد مورد نیاز برای برآوردن الزامات قانونی قابل اجرا، نگهداری و کامل است. اطمینان حاصل کنید که کلیه فعالیتهای مورد نیاز با الزامات قانونی قابل اجرا و به طور مناسب مستند شده است (به عنوان مثال صلاحیت تجهیزات، تأیید مراحل، تجزیه و تحلیل ریسک و غیره) توسعه و نظارت بر معیارهای مناسب برای ردیابی کیفیت و بهبود روند. تدوین و کنترل بودجه برای سازمان خود.

پیش‌نیازها

تحصیلات: مدرک مهندسی یا معادل آن. دانش ISO13484 ، MDD 93/42 EEC ، مقررات دستگاه های پزشکی اتحادیه اروپا. توانایی کار در تیم های چند منظوره و چند فرهنگی. تجربه: تجربه قابل توجه در مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی یا صنایع دارویی برای تولید (5 تا 10 سال). نشان دادن تجربه در مدیریت افراد مهارت حل مسئله (تجزیه و تحلیل علت اصلی). تعامل با اقتدار. ویژگی های شخصی: رفتار ارتباطی متمایز و حرفه ای ، مستقل و تیم محور. مهارتهای آموزشی

نوع استخدام

  • تمام وقت

سابقه کار

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

سابقه کار

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.