مدیر کنترل کیفیت

آسياتک

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● عملیات روزمره مستقیم دپارتمان، تجزیه و تحلیل گردش کار، تعیین اولویت‌ها، تدوین استانداردها و تعیین مهلت ها. ● حضور در جلسات درخواست همکاری و حل مشکلات، با روسای ادارات ، مدیران ، سرپرستان ، و دیگران. ● بازنگری پروژه‌ها برای برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت‌ها. ● مشارکت در جذب، استخدام، آموزش و نظارت برکارکنان. ● مشارکت در توسعه و تفسیر اهداف، سیاست‌ها و رویه‌های سازمانی و نظارت بر حسن انجام آن در معاونت متبوعه ● کنترل بودجه و هزینه های عملیاتی. ● نظارت بر خرید خدمات مورد نیاز. ● نظارت بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمونه‌های سرویس برای ارزیابی کیفیت. ● نظارت بر تجزیه و تحلیل نتایج تست کنترل کیفیت و ارائه بازخورد و تفسیر به مدیریت یا کارکنان. ● توقف ارائه سرویس در صورت وجود نقص جدی. ● نظارت بر آموزش کارکنان در حوزه کنترل کیفیت و روش‌های تحلیلی. ● مشارکت در توسعه مشخصه‌ها و ویژگی‌های محصول. ● بررسی مطالعات آماری، پیشرفت‌های فناوری، یا استانداردها و روندهای جدید به منظور به روزرسانی فرایندها و رویه‌های حوزه کنترل کیفیت. ● نظارت بر تعیین شناسایی نقاط مهم در فرآیند ارائه سرویس و روش‌های نمونه گیری برای استفاده در این نقاط ● نظارت بر پیاده سازی معیارها یا رویه های بازرسی و تست. ● بازبینی و به روزرسانی طرح کیفیت. ● شناسایی مشکلات کیفیت یا زمینه های بهبود و ارائه راه حل. ● نظارت بر تست تجهیزات خریداری شده مندرج در طرح کیفیت. ● بازبینی اسناد و مدارک کیفی برای ارسال‌های نظارتی و بازرسی‌ها. ● نظارت بر ارزیابی روش های جدید تست و نمونه گیری به منظور حصول اطمینان از مفید بودن آنها. ● شناسایی نیاز های توسعه ای کارکنان تحت مدیریت و مربیگری ایشان. ● نظارت بر هماهنگی انتخاب و اجرای کنترل کیفیت تجهیزات، مانند سنجش بازرسی. ● تعامل و همفکری با بخشهای بازاریابی و فروش برای تعریف نیازها و انتظارات مشتری. ● نظارت مستمر بر حسن اجرای فرایندهای مدیریت تضمین و بهبود کیفیت از طریق کنترل، پایش و تحلیل شاخص های فرایندی و کارت کاوش و میزان دستیابی به اهداف تیمی و وظیفه‌ای در راستای اهداف استراتژیک واحد. ● مدیریت پایش فرایندها و محصولات. ● ارزیابی و نظارت بر عملکرد سیستم های مدیریت سازمان به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی این سیستم‌ها. ● نظارت بر تهیه و اجرای برنامه های ممیزی های داخلی و خارجی به منظور ارزیابی فرایندهای سازمان و خدمات آن. ● نظارت بر به اشتراک گذاری اطلاعات دریافت شده در فرایندهای کنترل کیفیت سازمان با ذینفعان درونی و بیرونی فرایند. ● مدیریت سطح خدمات SLM شامل برگزاری جلسات و تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد بهبود مرور سیستم مدیریت خدمات.

پیش‌نیازها

● گذراندن دوره‌های CCNA, CCNP, CCIE, MCSE. ● تسلط به مفاهیم مدیریت شبکه و مانیتورینگ. ● آشنایی با خدمات دسترسی از جمله خدمات ADSL, LTE, Bandwidth, VPN و غیره. ● تسلط به خدمات حوزه دیتا سنتر. ● آشنایی با مفاهیم ITIL. ● آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات. ● آشنایی با قوانین و مقررات رگولاتوری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،