مدیر کنترل کیفیت

آبنوس گشت تهران

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

هدف اصلی: به عنوان مربی کیفیت، شما مسئول ارزیابی کیفیت عامل‌های پشتیبانی خواهید بود که با مشتریان موجود و بالقوه ما تعامل دارند. QA به تماس‌های داخلی و خارجی نظارت می‌کند و عملکرد عوامل براساس دستورالعمل‌های QA را برای هر یک بعد از درخواست فروش ارزیابی می‌کند. مربی کیفیت مسئول ارائه بازخورد و هدایت به نمایندگان ما است و اطمینان حاصل می‌کند که مدیران و سرپرستان عملیات از ارزیابی و بازخورد آگاه هستند. مسئولیت‌های اصلی: فرآیند گردش کار مرکز تماس و فرآیند را طراحی کنید. راهنمای این تیم را مستند کنید. توصیه‌های لازم برای پیشرفت مطالب آموزشی را به صورت نیاز تهیه کنید. نظارت و ارزیابی عوامل با استفاده از دستورالعمل‌های کیفیت برای هر مورد از ابتدا تا انتها. مربیان کیفیت هر روز، هفتگی و ماهانه برای تعداد ارزیابی‌ها و جلسات بازخورد که باید اجرا شوند، خواهند داشت. نگرانی مشتری در برابر تعامل مرکز تماس. مربیان کیفیت، مستقیما برای آقایان، بازخورد فراهم می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کنند که مدیران و سرپرست عملیات آگاه بوده و در توسعه مداوم هر یک از عوامل دخیل هستند. شرکت عملیات در طراحی الگوهای نظارتی و استانداردهای کیفیت / کارت‌های اعتباری. نظارت فرا خوانده و داده‌های روند را به مدیر عملیات و سرپرستان ارایه می‌دهد. عامل‌های مرکز تماس با نقاط قوت و حوزه‌های فرصت برای تمرکز بر روی نقاط و حوزه‌های فرصت برای بهبود عملکرد عامل

پیش‌نیازها

باید مدرک دانشگاهی داشته باشید یا در مدیریت و یا در IT. 5 تا 8 سال تجربه تضمین کیفیت در حوزه مرکز تماس / خدمات برای ورودی / Outbound. 1 تا 3 سال تجربه در آموزش و توسعه. با تجربه در مورد صلاحیت نوشتن و اعتبار سنجی کار، آموزش. به طور متوسط ۸ ساعت در روز براساس نیازهای مشتری زمان‌بندی کنید. این یک تکلیف کاری گاهی نیست؛ شما یک شیفت تعریف‌شده را فراهم خواهید کرد و شما باید بتوانید به یک شیفت تعریف‌شده متعهد باشید. باید در خواندن و صحبت کردن به زبان انگلیسی مهارت داشته باشد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،