مدیر تضمین کیفیت

پدیده شیمی پایدار

زنجان

زمان انتشار ۲ ماه پیش

Job Description

● Supervision and control over the affairs of the quality control unit. ● Providing management reports in the field of quality management. ● Planning of quality problems of plastic and polymer products. ● Organizing the forces of the quality control unit.

Requirements

● Preferably with a background in the car industry. ● 5 years of experience in the same job group. ● Bachelor of Chemical Engineering, Polymer or Industrial Engineering. ● Preferably a resident of Zanjan. ● Have management skills such as time management, stress management, effective communication, negotiation and high determination.

Employment Type

  • Full Time

Seniority

Employment type

  • Full Time

Educations

Seniority

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.