سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارگزاري آگاه

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

مسئولیت‌ها: هماهنگی منابع داخلی و اشخاص ثالث برای اجرای بی‌عیب و نقص پروژه‌ها. اطمینان حاصل کنید که تمام پروژه‌ها در زمان و در محدوده بودجه تحویل داده شوند. توسعه اهداف پروژه، درگیر کردن همه سهامداران مربوطه و حصول اطمینان از امکان فنی. اطمینان از دسترسی به منابع و تخصیص منابع. تهیه یک برنامه پروژه مفصل برای پی‌گیری روند پیشرفت. از تکنیک‌های تایید مناسب برای مدیریت تغییرات در حوزه پروژه، برنامه زمان‌بندی و هزینه‌ها استفاده کنید. ارزیابی عملکرد پروژه با استفاده از سیستم‌های مناسب، ابزارها و تکنیک‌ها. گزارش و تشدید به مدیریت همان طور که نیاز است. مدیریت رابطه با مشتری و همه سهامداران. انجام مدیریت خطر برای به حداقل رساندن خطرات پروژه. ایجاد و حفظ روابط با اشخاص ثالث.

پیش‌نیازها

مدرک کارشناسی‌ارشد در مهندسی صنایع. +۵ سال تجربیات کاری به عنوان یک مدیر پروژه. مهارت‌های ارتباطی با مشتری و مهارت‌های ارتباطی داخلی خوب. مهارت‌های ارتباطی و نوشتاری خوب. مهارت‌های سازمانی عالی از جمله توجه به جزئیات و مهارت‌های چند وظیفه‌ای. دانش کار قوی مایکروسافت. داشتن مدارک MSP و SPSS مزیت محسوب می شود.

نوع استخدام

  • تمام وقت

سابقه کار

نوع استخدام

  • تمام وقت

سابقه کار

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما