کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

گروه آذرستان

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

انجام امور مربوط به عنوان شغلی. تهیه لیستوفر. برآورد هزینه.

پیش‌نیازها

تسلط کامل بر نرم افزارهای تخصصی مرتبط مانند MSP و P6. با استاندارد PMBOK آشنا هستید. آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی زمان ، هزینه و منابع. آشنایی با گزارش کنترل پروژه و داشبورد مدیریت. داشتن روحیه تیمی ، خلاقیت در ارائه راه حل های حل مسئله. از روابط عمومی بالا و توانایی برگزاری و تسهیل جلسات برخوردار است. تسلط نسبی بر اسناد. آشنایی با شرایط عمومی قرارداد ، مسائل فنی و اجرایی پروژه های نیروگاه. آشنایی با مدیریت ادعا و تهیه صورت حساب تاخیر ، اضافه کاری و غیره بر مفاهیم زمان ، هزینه و برنامه ریزی منابع تسلط داشته باشید. تسلط بر گزارشگری و تهیه گزارشات مدیریتی برای تصمیم گیری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،