مدیر پروژه

ابنيه فني تهران

بروجن

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

الف) وظایف در مرحله برنامه ریزی و تامین منابع: ● تهیه و ارائه برنامه زمان بندی. ● مشخص نمودن هدف ها، تعیین خط مشی ها، سیاست گذاری روش ها و تعریف نحوه اجرای پروژه. ● تهیه چارت مناسب تشکیلاتی پروژه بر اساس چارت های سازمانی موجود و مصوب شرکت. ● ارائه برنامه اقتصادی و جریان مالی پروژه. ● ارائه کلیه پیش نیاز ها، منابع و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرا. ● تجهیز کامل کارگاه و تامین لوازم اداری، رفاهی، ایمنی، بهداشتی و غذا و ایاب و ذهاب و اسکان پرسنل. ● تشکیل تیم فنی و اجرایی و پشتیبانی قوی و متخصص. ب) وظایف در مراحل اجرا: ● تحویل گرفتن زمین مدنظر و اجرای زیر ساخت ها و فضاهای مورد نیاز. ● تامین و نصب کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم. ● انجام کلیه امور فنی و تهیه و ارائه صورت وضعیت ها و ادعاها و پیگیری های مربوطه. ● انجام با کیفیت کلیه عملیات تهیه، ساخت و اجرای موضوع پیمان مطابق استانداردها، بخشنامه ها و آیین نامه های منظم به پیمان. ● اخذ کلیه مجوزها و بیمه های مورد نیازها. ● انجام کلیه مراحل برون سپاری خدمات فنی و اجرایی و تامین کالا و قراردادهای مربوطه و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران. ● ایجاد ارتباط فعال و مطلوب با کارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) و نمایندگان آن ها در چارچوب پیمان و منافع شرکت و شرکت در جلسات و دریافت نظرها و دیدگاه های ایشان در مورد کار و پروژه و انتقال نظر و دیدگاه ها به مدیریت شرکت. ● نظارت مستمر بر کلیه امور کارگاه. ● مدیریت بهینه در چارچوب هزینه، زمان و اسکوپ پروژه و ارائه مرتب گزارش های مربوطه. ● انجام کلیه هزینه های اجرایی و بالاسری کارگاه ها و مدیریت هزینه بر اساس درآمد حاصله از صورت وضعیت ها و ادعاها. ● تایید صورت هزینه ها و اسناد و مدارک ارسالی از کارگاه و ارائه آن ها به شرکت. ● انجام اقدامات و وظایف محوله از سوی معاون اجرایی و یا مدیر عامل شرکت. ● مدیریت انبار و تصویب حواله ها و انبار خرید.

پیش‌نیازها

● دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران. ● مسلط به برنامه ریزی تفصیلی پروژه، تفکیک پروژه به WBS و فازها، تعیین نقاط تحویل. ● مسلط بر کلیه امور فنی و اجرایی مرتبط با پروژه های راهسازی. ● حداکثر سن 50 سال. ● حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط. ● محل کار: پروژه بروجن.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،