مدیر پروژه

تجهيز نيرو صنعت برق پويا

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

در مورد تجهیزات مورد نیاز با مشتری، کارفرما یا همکاران صحبت کنید. تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط بازرسان، نقشه برداری و آزمایش مواد با استفاده از نرم افزار مدل سازی رایانه. آزمایش خاک برای کیفیت و استحکام ساختار فونداسیون. تهیه نقشه با استفاده از نرم افزارهای طراحی رایانه. قضاوت در مورد امکان پذیری پروژه ها با ارزیابی مواد موجود، هزینه ها، زمان و نیروی انسانی. ارزیابی خطرات و اثرات زیست محیطی پروژه ها. کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی در برنامه های مصوب سازه. مطالعه گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاک و بدست آوردن اطلاعات لازم از آن جهت کنترل ساختمان ساختمان. رعایت انطباق روش کار اجرایی با برنامه ها و مشخصات فنی و الزامات مقررات ملی ساختمان. کنترل بررسی های انجام شده توسط سازنده در مورد خاک محلی و مطابقت آن با مفروضات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاک و نقشه های مربوطه و صدور دستور آزمایشات و بررسی های ژئوتکنیکی در صورت لزوم. کنترل قالب شامل آماده سازی، گسترش، ثبات و استحکام، موقعیت قالب ها، ابعاد و فاصله دهانه ها، فاصله نهایی و سایر الزامات فنی مربوطه. کنترل نحوه میلگرد شامل پاکیزگی میلگردها (عاری از مواد زائد مانند رنگ و زنگ) قطر، طول، خمیدگی، وصل ، روکش، موقعیت، تعداد، پایداری، نحوه بستن و حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، رعایت پوشش بتنی، لقمه و سایر الزامات فنی مرتبط. کنترل طرح اختلاط فونداسیون، نحوه اختلاط بتن، نحوه حمل و جابجایی بتن (شامل جداسازی اجزای بتن، زمان حمل)، ریختن و قرار دادن بتن (رعایت دمای بتن ریزی و شرایط آب و هوایی، استفاده از تجهیزات مناسب، یکنواختی در بتن ریزی، تداوم) در اجرا، آماده سازی سطح تماس بتن، ارتفاع ریزش بتن، نحوه ریختن در قالب، ضخامت لایه ها) و سایر الزامات فنی مربوطه. کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه ها و پی ها. کنترل نقاط فنی در محوطه سازی، از جمله زیرساخت، تراکم خاک محل. کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه ها و پی ها.

پیش‌نیازها

حداقل 15 سال سابقه در صنایع نیروگاه های نفت و گاز پتروشیمی. مهارت زبان انگلیسی خوب؛ صحبت کردن و نوشتن. دارای روحیه کار تیمی و شخصیت خوب. توانایی ارتباط با مدیران، مشاوران، پیمانکاران و زیردستان.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما