مهندس پروژه

مهندسی انر شیمی

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● هماهنگی با مدیر پروژه در تعیین اولویت و نحوه انجام کار. ● هماهنگی با کلیه بخش‌های مهندسی. ● تقسیم مدارک و کامنت‌های دریافتی از کارفرما به بخش‌های مختلف مهندسی و جمع‌آوری کامنت‌های بخش‌های مختلف و ارسال به کارفرما یا سازندگان. ● برگزاری جلسات با بخش‌های مختلف مهندسی و هماهنگی با تیم مهندسی کارفرما. ● هماهنگی با مدیر پروژه در خصوص پاسخ‌دهی به کارفرما. ● تعامل لازم با مدیر مهندسی و مدیر پروژه در صورت نیاز در مورد نواقص احتمالی کار بخش و تأخیرهای ایجاد شده. ● شرکت در جلسات هماهنگی با کارفرما، پیمانکاران و سازندگان. ● ارتباط و همکاری با بخش‌های مختلف واحد مهندسی به منظور رفع ایرادهای فنی کارفرما و پاسخگویی مناسب به پرسش‌های احتمالی به منظورحفظ یکپارچگی و صحت مدارک تهیه شده. ● ارائه گزارش به مدیر پروژه در ارتباط با فعالیت‌های مهندسی پروژه. ● نظارت بر پیاده‌سازی و اجرای فرآیندهای تعریف شده در سیستم مدیریت یکپارچه IMS سازمان. ● مشارکت در شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی اجرای اقدامات واکنشی نسبت به ریسک‌ها و پایش و به‌روزآوری ریسک‌های مهندسی پروژه. ● بهره‌گیری از دروس آموخته در فرآیندهای مربوطه. ● مشارکت در تکمیل گزارش پایان پروژه در حوزه مهندسی پروژه در زمان مورد نظر. ● بررسی عدم انطباق‌های ثبت شده در حوزۀ سیستم‌های مدیریت و اخذ اقدامات اصلاحی به منظور رفع علل ریشه‌ای بروز آن‌ها. ● تهیه و ارائه گزارش‌های درخواستی مافوق.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی فنی. ● داشتن حداقل ده سال سابقۀ کاری مرتبط. ● آشنایی کامل با استانداردهای فنی. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● آشنایی با تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط. ● آشنایی کامل با استانداردهای فنی. ● آشنایی با تکنولوژی‌های جدید مرتبط. ● آشنایی کامل با نرم‌افزارهای تخصصی. ● آشنایی با اصول مدیریت و برنامه‌ریزی. ● آشنایی با فنون روابط عمومی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،