کارشناس کنترل پروژه

تجهيز نيرو صنعت برق پويا

هرمزگان

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

وظایف و شایستگی های اصلی: برگزاری جلسات با مدیران و مهندسان پروژه جهت بررسی و تنظیم برنامه های اولیه برای توزیع اولیه. اجرا و شرکت در جلسات برنامه ریزی تعاملی. تجزیه و تحلیل تغییرات برنامه برای تأثیر بر پروژه. گزارش تأثیرات، مناطق بحرانی و اقدامات احتمالی برای حفظ برنامه اولیه. تجزیه و تحلیل و گزارش خطرات برنامه ریزی شده. ادغام خروجی های مدیریت ریسک در بازبینی برنامه و برنامه ریزی کاهش. زمانبندی بار منابع. ارائه پیش بینی برنامه دو هفته ای، یادآوری رشته ها. شناسایی روندها یا تغییرات دامنه و مشاوره PE و کنترل پروژه. توسعه و گزارش جریان نقدی. پیش بینی الزامات ارزیابی ریسک. ارائه پشتیبانی توسعه بودجه. انجام تجزیه و تحلیل و پشتیبانی پروژه موقت. ارتباط بین تیم مدیریت مشتری و مهندسی. حفظ الگوهای Primavera و زمانبندی استانداردها. ایجاد برنامه اولیه از داده های تاریخی، سند و پیوندهای داده ، با استفاده از نرم افزار Primavera. تنظیم و مرور برنامه ها با پرسنل پروژه و انتشار برنامه های اولیه. پیشرفت و به روز رسانی برنامه دو هفته ای با ورودی رشته ها. مرور دوره ای روشها و استانداردها ، شناسایی زمینه های بهبود ، کمبودها و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای حفظ کیفیت. برنامه ریزی، زمان بندی و مدیریت مسئولیت ها، اهداف و مراحل پروژه برای تیم. مدیریت عملکرد تیم، از جمله راهنمایی و مربیگری گزارش های مستقیم. ارائه ورودی و مشارکت در فعالیتهای منابع انسانی شامل استخدام، خاتمه و انضباط. انجام سایر وظایف در صورت درخواست.

پیش‌نیازها

الزامات: لیسانس در زمینه های مرتبط. قابلیت اطمینان از الزامات ایمنی برای حضور در بازدید از سایت. هشت (8) سال سابقه برنامه ریزی و برنامه ریزی. مهارتهای استثنایی Primavera و Microsoft Project. مهارتهای قوی MS Excel برای تجزیه و تحلیل و گزارش دهی. تمرکز بر کیفیت با توجه شدید به جزئیات، در حالی که می توانید دیدگاه "کل پروژه" را حفظ کنید. مهارتهای ارتباطی قوی و تأثیرگذار اعم از کلامی و نوشتاری. توانایی مدیریت، ایجاد انگیزه و راهنمایی. سابقه قوی در نیروگاه و صنعت نفت و گاز.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،