مدیر برنامه‌ریزی تولید

تولیدی بردارشیب

تبریز

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● برنامه‌ریزی تولید. ● پایش کمی و کیفی تولید. ● سنجش بهره‌وری پرسنل تولید و پرداخت پاداش مطابق بهره‌وری. ● ایجاد هماهنگی بین واحدهای تولید. ● کنترل کیفی و امور فنی مهندسی. ● ایجاد ارتباط مؤثر و پویا بین کلیه پرسنل (430 نفر شاغل).

پیش‌نیازها

● امکان حضور 10 تا 12 ساعت در محل کار. ● دارای تجربه مفید و مرتبط کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،