مدیر تولید

تولیدی مهفام جام

تهران

منتشر شده 14 روز پیش

توضیحات

نکته: کارجویان از تهران جذب خواهند شد و در کارخانه کاشان مشغول به کار می‌شوند.

 • پیروی از قوانین داخلی و اجرای صحیح گردش‌کارهای تعیین شده در کارخانه.
 • رعایت اصول ایمنی شخصی در محیط کار.
 • نظارت عالیه بر فرایند تولید طبق نقشه‌های ارائه‌شده توسط مدیریت طراحی و برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده.
 • نظارت عالیه بر عملکرد صحیح کارکنان تولید.
 • نظارت عالیه بر ایمنی در عملکرد کلیه کارکنان تولید و نفرات دیگر بخش‌های حاضر در خط تولید.
 • نظارت عالیه بر استفاده صحیح و ایمن از ماشین‌آلات و ابزارهای تولید.
 • انجام نظارت‌های خاص و برنامه‌ریزی‌های تکنیکی و فعالیت‌های استراتژی در سیستم تولید.
 • برقراری ارتباط مفید و ایجاد انگیزه در میان کارکنان سیستم تولید.
 • هماهنگی‌ها و ارتباط نزدیک با افراد کل مجموعه و به خصوص مدیر کارخانه جهت ارائه نکات لازم.

پیش‌نیازها

 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی یا فیزیک.
 • داشتن حداقل پنج سابقۀ مدیریتی مرتبط.
 • مسلط به فرآیند تولید و برنامه‌های مرتبط.
 • مسلط به زمان‌سنجی و محاسبه شاخص‌های فرآیند.
 • اعتماد به نفس بالا.
 • قدرت تصمیم‌گیری در موقعیت‌های مختلف.
 • مسئولیت‌پذیری بالا.
 • قدرت ارتباط عالی با افرادی که در ارتباط با کار تولید هستند.
 • توانایی برقراری رابطه کاری قوی و حس اعتماد در بین هم‌تیمی‌ها.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،