مالک محصول

هاي وب

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

تحقیق در صنعت بیمه دیجیتال. برنامه‌های کاری را در زمینه‌های مربوطه ارایه دهید.

پیش‌نیازها

آشنا با مفاهیم اقتصادی. علاقه‌مند به تحقیق و الگوبرداری. علاقه‌مند به حوزه بیمه دیجیتال. توانا برای تهیه گزارش‌ها مناسب.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.