مدیر محصول

مستربلیط

اصفهان

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

وظایف و نقش‌ها: ● مدیریت، اولویت بندی و مشخص کردن موارد Backlog محصول و اطمینان از شفاف و قابل فهم بودن آن‌ها برای اعضای تیم فنی و تیم طراحی محصول. ● مشارکت و بررسی اهداف Sprint تیم ها و ارتباط آنها با برنامه Release و Roadmap محصول و گزارش این اطلاعات به ذینفعان مربوط. ● نظارت بر برنامه‌های تست محصول. ● مشارکت در تعیین جزئیات و بازبینی موارد Roadmap محصول و تبدیل آن‌ها به نیازمندی‌های به خوبی تعریف شده در قالب Featureها و User Storyها با همکاری مدیر محصول و سایر افراد مرتبط. ● مشارکت در جلسات همفکری شناخت و تعیین مشکلات و چالش‌ها، ایده پردازی و بهبود راه حل‌های تیم طراحی و بررسی چالش‌های طراحی، توسعه و انتشار محصول. ● مدیریت فعالیت‌ها، اهداف و برنامه‌های دنبال شده در تیم‌های طراحی محصول و فنی برای گزارش به مدیر محصول.

پیش‌نیازها

شایستگی‌های تخصصی: ● شناخت کافی از فضای توسعه محصول Agile، روش توسعه نرم‌افزار Scrum و برگزاری و مدیریت جلسات Sprint Planning و Sprint Review تیم فنی. ● شناخت جامع و دقیق از انواع مشتریان و نیازهای آن‌ها به‌ وسیله تعامل با تیم طراحی محصول، بازاریابی و سایر تیم‌های مرتبط. ● توانایی مشخص‌سازی الزامات محصول برای طراحی و توسعه. ● توانایی برنامه‌ریزی و پیگیری زمان‌های Release محصولات. ● توانایی کمک به تدوین Roadmap. شایستگی‌های مدیریتی: ● توانایی رهبری. ● توانایی مدیریت عملکرد تیم. ● توانایی تجزیه‌وتحلیل و داشتن قدرت تصمیم‌گیری. ● نوآوری و خلاقیت بالا. ● توانایی شبکه‌سازی بالا. شایستگی‌های عمومی: ● تعهد و مسئولیت‌پذیری. ● یادگیری و بهبود مستمر. ● همت و پشتکار بالا. ● توانایی حل مسئله. ● روحیه کار تیمی و تعامل مؤثر. ● عملگرایی و نتیجه گیری بالا.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،