کارشناس PMO

میکا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● مهندسی مجدد و بهبود فرایندهای سازمان. ● ساخت و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی. ● تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد. ● ممیزی فرآیندهای موجود در سازمان. ● حصول اطمینان از صحت اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت.

پیش‌نیازها

● مسلط به تهیه و تدوین فرآیندهای سازمانی. ● مسلط به استاندارد BPMN. ● مسلط به مفاهیم برنامه ریزی کنترل پروژه و کنترل هزینه. ● مسلط به نرم‌افزارهای کنترل پروژه و سنجش عملکرد (MSP و مایکروسافت آفیس). ● مسلط به مفاهیم سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS. ● آشنایی با ایزو 9001. ● مسلط به Microsoft Power Apps ،Power Automate ،SharePoint.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟