مدیر برنامه‌ریزی

امید پارسینا

دماوند

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت برنامه‌ریزی تولید در شرکت‌ داروسازی. ● زمانسجی فعالیت‌های تولید. ● برنامه‌ریزی‌ تولیدهای ماهانه و هفتگی. ● ارائه راهکارهای مؤثر جهت استفاده بهینه از مواد اولیه و نیروی انسانی. ● نظارت بر ورود مواد اولیه از انبار به تولید و خروج محصول از تولید به انبار.

پیش‌نیازها

● داشتن سابقۀ مدیریت برنامه‌ریزی شرکت تولید داروسازی. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع. ● مسلط به برنامه‌ریزی مواد، کنترل موجودی و MRP. ● مسلط به زمان‌سنجی، کارسنجی و ظرفیت‌سنجی. ● مسلط به روش‌های برنامه‌ریزی تولید و کنترل تولید. ● مسلط به زمان‌سنجی فعالیت‌های تولید. ● توانایی ارائه راهکارهای مؤثر جهت استفاده بهینه از مواد اولیه و نیروی انسانی. ● آشنا با ظرفیت دستگاه‌های تولید دارو.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،