کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

به پرداز همراه سامانه اول (بهسا)

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

هماهنگی برنامه ریزی کلی و برنامه ریزی فعالیت ها در پروژه ها در تمام مراحل پروژه. نظارت ، بازبینی ، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت برنامه در تمام مراحل پروژه. آماده سازی ساختار شکست کار (WBS). تهیه و نظارت بر کلیه اسناد و مدارک ورودی و خروجی پروژه. تجزیه و تحلیل و گزارش داده ها برای ایجاد تصویر و گزارشات کامل و دقیق که مدیران سطح بالا را در مورد مدیریت ، کیفیت و کنترل پروژه ها مطلع سازد. همکاری و نظارت در تخصیص منابع به طرح ها و پروژه های مختلف. شرکت در جلسات برنامه ریزی تعاملی خارجی و ارائه گزارش های مورد نیاز. اندازه گیری عملکرد و پیشرفت پیمانکاران و مشاوران طراحی ، مدیریت و به روز رسانی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه و تهیه گزارش. توزیع و پیگیری کارهای جاری با تیم های فنی. انجام سایر وظایف در صورت درخواست.

پیش‌نیازها

کارشناسی/ کارشناسی ارشد در زمینه مرتبط (مدیریت/ مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی/ MBA). حداقل 3 سال سابقه برنامه ریزی و کنترل پروژه. در برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت زمان عالی باشد. آشنا با چارچوب PMBOK و Scrum. گواهینامه PMBOK ، PMP ، SCRUM MASTER. متخصص در کار با برنامه های Microsoft Office ، Atlassian JIRA ، Atlassian Confluence. آشنا با فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی. تصمیم گیرنده فعال و حل کننده مشکلات. توانایی کار در مهلت ها و تحت فشار. مهارتهای ارتباطی و متقاعدسازی برجسته، اعم از کلامی و مکتوب.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما