کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

انرژي گستر نصير

دزفول

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

در پروژه های صنعتی تجربه داشته باشید. پیشرفت کار را در مقایسه با بودجه و برنامه زمان بندی پایه کنترل ، کنترل و گزارش کنید و هرگونه انحراف را گزارش دهید. در مدیریت پیمانکاران شرکت در برنامه ریزی محصولات قابل تحویل از جمله گزارش پیشرفت و هزینه، برنامه به روز شده، گزارش جلسات، زمینه های نگرانی، برنامه های WBS ، CBS و روش ها شرکت کنید و در محل تماس باشید. گزارش ها و ارائه های مورد نیاز در مورد پیشرفت و تأخیر پروژه ها را تهیه کنید. اسناد کنترل پروژه ها را ارائه دهید. سایر وظایف را در صورت لزوم انجام دهید. گزارش به: مدیر برنامه ریزی.

پیش‌نیازها

مدارک دانشگاهی: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع. سایر گواهینامه های به دست آمده: در استانداردهای مدیریت پروژه کاملاً شناخته شده. ماهیت و طول تجربه قبلی: حداقل 7 سال تجربه در پروژه های صنعتی. دانش تخصصی: در تهیه برنامه زمان بندی و کنترل فروشندگان عالی است. مهارت های نرم و ویژگی های شخصیتی: P6 ، Excel ، MS Project و غیره. شرایط سفر: بله.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما