کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

انرژي گستر نصير

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

لیست مسئولیت ها: در پروژه های صنعتی تجربه داشته باشید. پیشرفت کار را در مقایسه با بودجه و برنامه زمان بندی پایه کنترل ، کنترل و گزارش کنید و هرگونه انحراف را گزارش دهید. در مدیریت پیمانکاران شرکت در برنامه ریزی محصولات قابل تحویل از جمله گزارش پیشرفت و هزینه، برنامه به روز شده، گزارش جلسات، زمینه های نگرانی، برنامه های WBS ،CBS و رویه ها شرکت می کند و محل تماس آنها است. گزارش ها و ارائه های مورد نیاز در مورد پیشرفت و تأخیر پروژه ها را تهیه کنید. اسناد کنترل پروژه ها را ارائه دهید. سایر وظایف را در صورت لزوم انجام دهید. گزارش دادن به: مدیر برنامه ریزی.

پیش‌نیازها

مدارک دانشگاهی: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع. سایر گواهینامه های به دست آمده: در استانداردهای مدیریت پروژه کاملاً شناخته شده است. ماهیت و طول تجربه قبلی: حداقل 10 سال تجربه در پروژه های صنعتی. دانش تخصصی: در تهیه برنامه زمان بندی و کنترل فروشندگان عالی است. مهارت های نرم و ویژگی های شخصیتی: P6 ، Excel ، MS Project و غیره شرایط سفر: بله.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،