شیمیدان داروسازی

دارو درمان پارس

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی یا معدنی برای تعیین خواص شیمیایی یا فیزیکی، ترکیب، ساختار، روابط یا واکنشها، با استفاده از کروماتوگرافی، طیف سنجی یا تکنیک های اسپکتروفتومتری. انجام آزمایش های کنترل کیفیت. ابزار آزمایشگاهی را برای اطمینان از عملکرد مناسب و عیب یابی در صورت لزوم نگهداری کنید. محلول های آزمایشی، ترکیبات یا معرف ها را برای پرسنل آزمایشگاه برای انجام آزمایش ها آماده کنید. ایجاد تغییرات در ترکیب مواد با معرفی گرما، نور، انرژی یا کاتالیزورهای شیمیایی برای تجزیه و تحلیل کمی یا کیفی. ارزیابی روش های ایمنی آزمایشگاه برای اطمینان از مطابقت با استانداردها یا بهبود در صورت لزوم. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمایش برای تعیین کارآیی عملکرد فرایند یا تجهیزات یا تشخیص نقص. مقاله یا گزارش فنی بنویسید یا استانداردها و مشخصات فرآیندها، امکانات، محصولات یا آزمایش ها را تهیه کنید. با دانشمندان یا مهندسان برای انجام تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیقاتی، تفسیر نتایج آزمایش یا توسعه آزمایشات غیر استاندارد مشورت کنید. توسعه، بهبود یا سفارشی سازی محصولات، تجهیزات، فرمول ها، فرایندها یا روشهای تحلیلی. جهت تجزیه و تحلیل اجزاء یا خواص فیزیکی مواد، پرسنل را در مراحل آزمایش راهنمایی، هماهنگ یا مشاوره دهید. خریداری لوازم آزمایشگاهی، مانند مواد شیمیایی هنگامی که منابع کم یا نزدیک به تاریخ انقضا هستند. بررسی تأثیر روشهای مختلف پردازش، نگهداری یا بسته بندی بر ترکیب یا خواص محصولات.

پیش‌نیازها

حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد شیمی یا رشته های مرتبط. حداقل 5 سال سابقه کار در مشاغل مرتبط. متخصص در کار با تجهیزات تحلیلی (HPLC ، GC). توانایی حل مسئله. مسلط به کامپیوتر با نرم افزارهای آفیس مایکروسافت. علاقه مند به تحقیق و توسعه. مشتاق به یادگیری، با انگیزه زیاد. توانایی کار گروهی. قابلیت کار در ساعات اضافی. توانایی نوشتن و خواندن متون انگلیسی.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.