مسئول دفتر

مهرسان پارس هنر

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت دفتر مدیر مجتمع. ● مدیریت امور مربوط به مدیرعامل. ● هماهنگی جلسه‌ها. ● انجام امور محوله از طرف مدیرعامل. ● هماهنگی با معاونین و مدیران زیرمجموعه. ● مدیر مستقیم: مدیرعامل. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه. ● ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر. ● نیاز به سفر کاری: فعلاً خیر.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،