نمایندۀ علمی

کوشان فارمد

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● تنظیم قرار ملاقات با مشتریان شرکت (پزشکان، داروسازان) در تهران. ● برگزاری کنفرانس برای پزشکان و سایر کارکنان پزشکی. ● ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با کارکنان پزشکی و حمایت از کارکنان اداری. ● سوابق دقیق همه مخاطبین را حفظ کنید. ● برنامه ریزی برنامه‌های کاری و جدول زمانی هفتگی و ماهانه برای رسیدن به اهداف فروش سالانه (و در صورت امکان فراتر از آن). ● به طور منظم در جلسات شرکت، ارائه اطلاعات فنی و جلسات توجیهی شرکت کنید. ● نظارت بر فعالیت رقبا و محصولات رقبا. ● بازخوردهای مثبت و منفی پزشکان را به بخش بازاریابی و علمی گزارش دهید.

پیش‌نیازها

● داشتن روابط اجتماعی بالا. ● فردی متعهد. ● فردی پیگیر. ● فردی وفادار. ● فردی انعطاف پذیری. ● فردی صادق.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،