نمایندۀ علمی

نیکان طب کیمیا

شیراز

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● ویزیت پزشکان متخصص ارتوپد جهت معرفی دارو و متقاعدسازی بابت نسخه شدن داروی مورد نظر. ● ارتباط با کلینیک‌های مورد نظر. ● سفرهای مأموریتی به شهرستان. ● ارتباط با پخش‌های سراسری دارویی. ● ویزیت داروخانه‌های مرتبط با پزشک.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی. ● داشتن سابقه کاری مرتبط. ● فردی فعال، پرانرژی و متعهد. ● توانایی رفتن به سفرهای داخلی. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● مسلط به مهارت‌های پایه کامپیوتری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،