نمایندۀ علمی

امید دارو

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

● ارتقای فروش محصولات اختصاص داده شده را مدیریت کنید. ● فروش را به حداکثر برسانید. ● بازدید منظم از پزشکان و داروخانه ها برای نظارت بر در دسترس بودن و حرکت محصول. ● برنامه ریزی قلمرو را برای حداکثر استفاده از زمان و بهترین پوشش منطقه برای پزشکان و داروسازان اعمال کنید. ● با رهبران نظر معامله کنید و بازخورد بازار را دریافت کنید. ● تلاش برای دستیابی به هدف در منطقه اختصاص داده شده را به حداکثر برسانید. ● هر گونه مشکل را با پزشکان و داروسازان در منطقه خود حل کنید. ● مشتری جدید را جستجو و واجد شرایط کنید.

پیش‌نیازها

● مهارت‌های ارتباطی و کلامی عالی. ● توانایی فروش محصولات و خدمات. ● مهارت‌های خدمات‌رسانی به مشتریان. ● توانایی انجام کار گروهی. ● فردی پیگیر و مصمم. ● توانایی پذیرش انتقاد و کار خوب در شرایط تحت فشار. ● جاه‌طلب و داشتن میل به موفقیت.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،