کارشناس مکانیک

شرکت مهندسی سارا

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

شرح وظایف: ● تحلیل و طراحی HVAC ساختمانهای صنعتی و اداری، آشنایی با مدارک و نقشه های پایپینگ و HVAC و همچنین تهیه مدارکBasic و Detail پروژه های صنعتی. مزایا: ● حقوق ثابت. ● بیمه. ● بیمه تکمیلی. ● اضافه کار.

پیش‌نیازها

● تسلط بر نرم افزار Office ،AutoCAD و آشنایی با نرم افزارهای PDMS ،CAESAR و Carrier. ● داشتن 8 تا 10 سال سابقۀ کاری. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی. ● محل کار: دفتر تهران. ● سمت: کارشناس. ● مسلط به زبان انگلیسی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،