مدیر تحقیقات بازار و برندینگ

گروه صنعتی فردا

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های مرتبط با بازاریابی و ارائه به مدیریت ارشد. ● برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی تحقیقات برندینگ از جمله شاخص‌های سلامت برند مثل تداعیات برند، وفاداری برند و غیره. ● به‌روزرسانی هویت برند بر اساس شرایط بازار، کسب‌وکار و نگرش مخاطبان. ● نظارت بر اجرا و موفقیت کمپین‌های تبلیغاتی. ● اطلاع از ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فروش و تلاش در جهت کنترل آن‌ها. ● پیگیری انجام اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه. ● پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای مرتبط با فروش و اقدام جهت بهبود. ● بررسی و تحلیل وضعیت بازار و رقبا. ● تهیه طرح‌های توجیهی. ● مطالعات بازار.

پیش‌نیازها

● داشتن تفکر تحلیلی و دقت به جزئیات. ● فردی خلاق و نوآور. ● توانایی پیشبرد فعالیت تیمی و مدیریت پروژه. ● توانایی پیشبرد مکاتبات تجاری. ● داشتن تفکر استراتژیک. ● مسلط به اصول برندینگ، بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازار. ● آشنایی با انواع رسانه. ● داشتن سابقۀ کاری در حوزۀ خودرویی و آشنایی با بازار خودرو. ● توانایی تحلیل قیمت. ● توانایی تحلیل محصول.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،