مدیر لجستیک

گروه سرکان

تهران

زمان انتشار ۲ ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل فعالیتهای واحد تدارکات در چارچوب استراتژیهای شرکت. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور لجستیکی، مانند عملکرد مرکز توزیع، انبار، حمل و نقل داخلی / خارجی برای حصول اطمینان از دستیابی به هزینه ، بهره وری و دقت. همکاری با سایر بخشها برای ادغام لجستیک با سیستمها یا فرآیندهای تجاری، مانند فروش، مدیریت سفارش، حسابداری یا حمل و نقل. نظارت بر کار متخصصان لجستیک و همچنین برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی و سطح تخصص مورد نیاز در بخش با توجه به اهداف استراتژیک، سیاست ها و برنامه های عملیاتی سازمان. تجزیه و تحلیل همه جنبه های لجستیک شرکت برای تعیین مقرون به صرفه ترین یا کارآمدترین وسایل حمل و نقل، حل مشکلات مربوط به حمل و نقل، سیستم های لجستیک، واردات یا صادرات یا مسائل مربوط به مشتریان. تهیه گزارش های آماری از عملکرد لجستیک، بررسی پیشرفت برنامه های عملیات لجستیک و پیشنهاد برنامه های بهبود. تنظیم اقدامات واحد در ارتباط و هماهنگی با اقدامات دیگران. استفاده مناسب از تجهیزات، امکانات و مواد. تعیین نحوه خرج کردن پولها.

پیش‌نیازها

آشنایی با اصول و روشهای انواع حمل و نقل. آگاهی از اصول تجاری و مدیریتی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، تولید و هماهنگی. آگاهی از مواد اولیه، فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت و هزینه ها. آگاهی از قوانین، مقررات دولتی، رویه های دادگاه، دستورات اجرایی، قوانین نمایندگی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

سابقه کار

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

سابقه کار

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.