توسعه‌دهندۀ جاوا

رهياب رايانه گستر

تهران

منتشر شده 5 ماه پیش

Job Description

● Design and development based on the concepts of Microservices and development of services in interaction with the database. ● Work independently and produce code with the desired quality.

Requirements

● Familiarity with the Camel Integration Framework is an advantage. ● Ability to perform Unit / Integration tests and test tools such as Selenium. ● Mastering the installation, operation, and operation of the Linux operating system is an advantage. ● Familiarity with Docker Containerization Platform. ● Familiarity with network concepts and communication protocols. ● Familiarity with DevOps concepts and Python programming language is an advantage.

Employment Type

  • Full Time

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،