مدیر حسابرسی داخلی

شرکتی فعال در زمینه دارویی

قزوین

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● تدوین برنامه انعطاف پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش شناسی متناسب مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک و یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت. ● ارزیابی مستمر اثر بخش سیستم کنترل‌های داخلی. ● گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره و پیگیری روش‌های بهبود سیستم کنترل‌های داخلی. ● انجام خدمات مشاوره‌ای علاوه بر خدمات اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت. ● ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیت‌ها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرایندها، عملیات و فرایندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد و استقرار یا توسعه آن‌ها ● همکاری در فرآیند رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک به تقلب در شرکت (و فعالیت پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه با پولشویی). ● مد نظر قراردادن دامنه رسیدگی‌های حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه شرکت با هزینه معقول و نیز ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت‌های پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل هشت سال سابقۀ کاری در حوزۀ مالی و حسابداری. ● مسلط به مایکروسافت آفیس و سایر نرم‌افزارهای حسابداری. ● مهارت‌های تحلیلی، کنترل و تهیه گزارش‌های مدیریتی. ● داشتن دانش مناسب در مورد استاندارد حسابرسی، حسابداری و قوانین و مقررات. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ حسابداری یا سایر رشته‌های مرتبط. ● حداکثر سن: 40 سال. ● مسلط به مقررات و چک لیست‌های بورسی و حاکمیت شرکتی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟