کارشناس بیمه

محک

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● کنترل، ممیزی و مغایرت گیری اسناد بستری بیمه‌های پایه و تکمیلی به صورت روزانه. ● تهیه صورتحساب جهت ارائه به بیماران (همراهان بیمار و واحدهای مرتبط در بیمارستان). ● کنترل و تایید مبالغ اسناد بستری بیمه‌های پایه و تکمیلی در سامانه جامع امور قراردادهای HIS. ● ثبت مبالغ درخواستی، دریافتی و کسورات اعلام شده مربوط به سازمان‌ های بیمه‌گر. ● پیگیری کسورات بیمه. ● ترخیص بیماران بستری در شیفت‌های تعیین شده.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری، مدریت بیمه یا مدیریت اطلاعات سلامت. ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری در حوزه بیمه گری بیمارستان.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،