کارشناس ابزار دقیق

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● آموزش انواع سيستم های كنترلی و حفاظتی. ● آموزش انواع ادوات ابزاردقيق. ● آموزش نحوه تهيه كليه مدارک و گزارشات مهندسی ابزار.دقيق . ● آموزش نحوه تهيه پيوست های اسناد مناقصه به روش EPC. ● آموزش خدمات مهندسی خريد. ● آموزش نحوه برآورد پيشنهادات.

پیش‌نیازها

● علاقمندی به یادگیری. ● مسئولیت پذیری و دغدغه مندی در انجام امور محوله. ● نظم و حضور به موقع در محیط کاری. ● حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط. ● سابقه کار در طراحی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،