کارشناس منابع انسانی

مهر راد ناوگان

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● توسعه و اجرای استراتژی‌ها و ابتکارات منابع انسانی همسو با استراتژی‌ها و ارزش‌های کلی شرکت. ● اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب کارکنان را که باعث عملکرد بالا می شود. ● مدیریت و روابط کارکنان را با رسیدگی به خواسته ها، نارضایتی ها یا مسائل دیگر. ● مدیریت فرآیند استخدام و گزینش. ● حمایت از نیازهای فعلی و آتی کسب و کار از طریق توسعه، مشارکت، ایجاد انگیزه و حفظ سرمایه انسانی. ● توسعه و نظارت بر استراتژی ها، سیستم ها، تاکتیک ها و رویه های کلی منابع انسانی در سراسر سازمان. ● پرورش محیط کاری مثبت. ● گزارش به مدیریت و ارائه پشتیبانی تصمیم از طریق معیارهای منابع انسانی. ● اطمینان از انطباق قانونی در سراسر مدیریت منابع انسانی.

پیش‌نیازها

● تجربه کاری ثابت شده در وظایف عمومی منابع انسانی به مدت حداقل 8 سال به ویژه به عنوان مدیر منابع انسانی به مدت حداقل 4 سال. ● دانش عمیق از بهترین شیوه‌های مدرن منابع انسانی. ● داشتن مهارت‌های ارتباطی و رهبری. ● مردم محور و نتیجه محور. ● تجربه قابل اثبات با معیارهای منابع انسانی. ● دانش سیستم‌های منابع انسانی، پایگاه‌های اطلاعاتی و قانون کار. ● توانایی طراحی استراتژی‌ها و شیوه‌های موثر منابع انسانی بر اساس استراتژی‌های شرکت. ● شایستگی برای ایجاد و مدیریت موثر روابط بین فردی در تمام سطوح شرکت. ● مدرک تحصیلی در منابع انسانی یا رشته‌های مرتبط.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،