مدیر منابع انسانی

کار و انديشه

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت بخش منابع انسانی شرکت، از جمله هماهنگی و پشتیبانی از فرآیند استخدام و طراحی سیاست‌های شرکت. ● ایجاد توضیحات شغلی، طبقه‌بندی شغلی و سیستم نیازمندی‌های شغلی برای شرکت. ● تعیین دستمزد و پاداش مناسب. ● ارائه سیستم‌های پشتیبانی لازم برای الزامات حقوق و دستمزد. ● حمایت از فرصت‌های کارمند برای توسعه حرفه‌ای و مدیریت سیستم‌های آموزشی مناسب. ● نظارت بر مدیریت عملکرد و بررسی فرآیند و بودجه‌های اجرایی. ● مسئول منابع انسانی و مدیریت. ● مدیریت استعداد، برنامه‌ریزی شغلی و جانشینی. ● نظارت بر فعالیت‌های منابع انسانی مطابق با مقررات کار.

پیش‌نیازها

● مسلط به امور تنظیم انواع قراردادهای پرسنلی، قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی. ● تسلط کامل به شناسایی مهارتهای فردی، گزینش و مصاحبه نیروهای جدید. ● تسلط کامل بر فرایند جذب و استخدام و پایان خدمت. ● تسلط کامل بر با اصول و رویه‌های نگهداشت نیرو. ● تسلط کامل در حوزه جبران خدمات و قوانین و محاسبات حقوق و دستمزد. ● تسلط کافی در حوزه امور رفاهی پرسنل. ● تسلط کامل به امور بیمه های درمان تکمیلی، مسئولیت مدنی و حوادث کارگری، آتش سوزی و اموال. ● تسلط کامل بر قوانین کار و تامین اجتماعی و توانایی کامل در حوزه روابط کار و جلسات اداره کار. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت منابع انسانی و یا سایر رشته های مرتبط. ● آشنایی کافی با زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،