مدیر منابع انسانی

تابش گستر مهياد

تهران

منتشر شده 6 ماه پیش

توضیحات

● مدیریت و هماهنگی بین دپارتمان های مختلف شرکت (فروش، انبار و ارسال، حسابداری و ...). ● مدیریت امور مربوط به منابع انسانی و شرایط و موضوعات مرتبط. ● بهینه سازی روشها و پروسه های داخلی و ارتباطات درون شرکت. ● ایجاد دستورالعمل ها و استراتژی های داخل در خصور امور منابع انسانی. ● استخدام پرسنل و نیروهای جدید و یافتن متخصصین در حوزه های تخصصی. ● گزارش دهنده به مدیریت شرکت. ● شغل تمام وقت. ● ساعت کاری 8:30 تا 16:30.

پیش‌نیازها

● دارای تجربه، توانایی و دانش کافی برای مدریت منباع انسانی شرکت دارای 40 نفر پرسنل. ● دارای تجربه و سابقه کار در شرکت های فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی. ● دارای تجربه در پیدا کردن نیروهای متحصص مربوطه. ● دارای تجربه در حل بهینه مسائل مربوط به منابع انسانی. ● دارای تجربه در ساختارسازی و ایجاد دستورالعمل های اجرایی و استراتژی های عملکردی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،