مدير منابع انساني

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضاء

شیراز

منتشر شده 1 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

مدیریت فرآیند جذب نیروی انسانی (شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تأمین منابع انسانی، انتخاب، استخدام و تثبیت آنها در سازمان). تجزیه و تحلیل شغل و طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارکنان. آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت های آنها. حفظ و تقویت انگیزه کارکنان. توسعه و اجرای استراتژی ها و ابتکارات منابع انسانی منطبق با استراتژی کلی کسب و کار. تقویت ارتباط مدیریت و کارکنان با رسیدگی به خواسته ها، شکایات یا سایر مسائل. نظارت و مدیریت یک سیستم ارزیابی عملکرد که منجر به عملکرد بالا می شود. پرورش محیط کار مثبت. مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی (شامل برنامه ریزی نیروی انسانی، تأمین منابع انسانی، انتخاب، استخدام و تثبیت آنها در سازمان). ارزیابی شغل را حفظ می کند ؛ تهیه بودجه حقوق و دستمزد؛ نظارت و برنامه ریزی اقدامات پرداخت فردی؛ توصیه، برنامه ریزی و اجرای بازنگری در ساختار دستمزد. طراحی و اجرای مسیرهای شغلی. ارتقاء توسعه منابع انسانی و انجام فرایند آموزش. با تهیه، به روز رسانی و توصیه سیاست ها و رویه های منابع انسانی، دستورالعمل های مدیریت را حفظ می کند. حفظ کارکنان سازمان با ایجاد برنامه جذب، آزمایش و مصاحبه؛ مشاوره مدیران در انتخاب نامزد ؛ انجام و تجزیه و تحلیل مصاحبه های خروج؛ توصیه به تغییرات حفظ و ارتقاء انگیزه ها و عملکرد کارکنان.

پیش‌نیازها

داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع، تجارت یا زمینه های مرتبط، صنعتی، روابط کار یا مدیریت منابع انسانی. داشتن حداقل 8 سال سابقه کار به عنوان مدیر منابع انسانی. داشتن تسلط بر قوانین کار و تامین اجتماعی. داشتن تسلط کامل بر روند مصاحبه و استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان. آشنایی با منابع انسانی در صنایع کارخانه. محدوده سنی ایده آل: 35 - 50 سال. محل زندگی: شیراز.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،