ادمین منابع انسانی

دنون لبني پارس

تهران

منتشر شده 5 ماه پیش

توضیحات

● ورود اطلاعات پرسنل در سیستم همکاران سیستم. ● تهیه قراردادهای پرسنلی. ● جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل به تفکیک واحدهای تابعه. ● انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی. ● تهیه گزارشات پرسنلی منابع انسانی.

پیش‌نیازها

● آشنا به قوانین حقوق، دستمزد، بیمه و مالیات حقوق. ● آشنا به روند تسویه حساب پرسنل. ● آشنا به پروسه بیمه تکمیلی. ● مسلط به اکسل (پیشرفته) و توانایی گزارش سازی. ● آشنا به زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،