رئیس اداره ارزیابی و بهبود

بیمه سامان

تهران

منتشر شده 8 روز پیش

توضیحات

● شناسایی، طراحی و ارائه پیشنهادات بهبود در راستای بهینه‌سازی فرآیندهای شرکت. ● ارزیابی و ممیزی و اطمینان از انطباق اجرای فرآیندها با فرآیندهای طراحی شده سازمان. ● طراحی ساختار سازمانی و انطباق آن با فرآیندها و استراتژی سازمانی. ● شناسایی شاخص‌های بهبود در فرآیندهای تجاری شرکت به همراه ارائه راه‌حل‌های سیستماتیک. ● ارزیابی اثربخشی فرآیندهای سازمان. ● عارضه‌یابی فرایندهای سازمان و ارائه پیشنهادات بهبود.

پیش‌نیازها

● مسلط به مدل‌های تعالی سازمانی. ● مسلط به استانداردهای مدیریتی. ● مسلط به اصول ممیزی داخلی. ● آشنایی با ابزارهای بهبود عملکرد مدیریت. ● توانایی تحلیل و ارزیابی سیستم‌ها. ● مهارت نظارت و پایش. ● مهارت تصمیم‌گیری. ● مهارت سرپرستی تیم. ● توانایی انجام کار گروهی. ● فردی منظم و دقیق. ● چالش پذیری، خلاقیت و توانایی حل مسئله.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،