رئیس حسابداری

دارو سازی حکیم

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● انجام فرآیندهای مالی. ● ثبت و رسیدگی اسناد مالی و حسابداری ● مدیر مستقیم: مدیر مالی. ● ساعت کاری: از 7 صبح تا 4:30 بعد از ظهر؛ ساعت اضافه کار تا 7:30 شب. ● محل کار: خیابان شریعتی.

پیش‌نیازها

● مسلط به حسابداری صنعتی و مالی. ● مسلط به نرم‌افزار راهکاران. ● مسلط به فرآیندهای مالی، ثبت و رسیدگی اسناد مالی و حسابداری. ● مسلط به اکسل. ● ترجیحاً دارای سابقه کار در شرکت‌های تولیدی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،