کارشناس بازرگانی خارجی

کیان کرد

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

خرید محصولات و مواد اولیه از کشورهای خارجی و امور گمرکی. گزارش به: مدیر بازرگانی خارجی. زیردستان: ندارد. ساعت کار: 8 ساعت شرایط سفر: ندارد حقوق ناخالص پایه ماهانه: تقریبا 50 میلیون ریال.

پیش‌نیازها

شرایط دانشگاه: لیسانس و فوق لیسانس. سایر گواهینامه های کسب شده: تجاری. ماهیت و طول تجربه قبلی: تجاری. دانش تخصصی: دانش انگلیسی، دانش تجاری. مهارتهای نرم و ویژگیهای شخصیتی: ICDL.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،