مدیر مالی

شرکتی فعال در صنعت پوشاک

قدس

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی و حسابداری. ● نظارت بر امور مربوط به خزانه، دفاتر مالی و بهای تمام شده. ● مشارکت در تبیین اهداف، استراتژی‌ها و خط مشی‌های مالی شرکت و تصویب مقررات و اجرای ضوابط اجرایی مربوطه. ● نظارت بر تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی سازمان. ● کنترل بر عملکرد حسابداری مدیریت و حصول اطمینان از تأمین و تخصیص صحیح منابع و محاسبات بهای تمام شده محصولات و خدمات. ● حصول اطمینان از صحت عملیات حسابداری و کاربرد روش‌ها و سیستم‌های مالی و انجام عملیات منطبق با قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها. ● برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تجزیه‌وتحلیل عملیات مالی گذشته و جاری به منظورپیش بینی و برآورد هزینه‌های آتی جهت تعیین بودجه سالیانه شرکت. ● حصول اطمینان از اجرای اموال گردانی دوره‌ای و حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و اطلاعات لازم برای تشکیل پرونده دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول شرکت. ● کنترل و تأیید مکاتبات مالی، گزارش‌های اقتصادی، اعلامیه‌های مربوط به هزینه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش‌های توجیهی تهیه شده برای سازمان حسابرسی و بازرسان قانونی.

پیش‌نیازها

● مسلط به قوانین و استانداردها. ● داشتن حداقل هفت سال سابقۀ کاری مرتبط.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

استخدام سرباز امریه

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،