کارشناس مالی و حسابرسی

موسسه مالي معتبر

تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات

● بررسی میان دوره‌ای و سالیانه صورت¬های مالی سازمان و گروه مالی. ● تنظيم صورت‌های مالی ماهیانه، ميان دوره‌ای و سالیانه. ● کنترل و نظارت بر تهیه سند بودجه ادواری و سالیانه سازمان مطابق با استراتژی سازمان. ● همکاری مستمر با بازرسان و حسابرسان قانوني در خصوص بررسي و کنترل محاسبات مربوط به حساب‌های سود و زیان و حساب‌های ترازنامه. ● صدور اسناد پرداخت صورت وضعیت‌های پيمانکاران، تسويه‌حساب پيش‌پرداخت‌هاي سازمان و غیره. ● تدوین چک لیست رعایت قوانین و مقررات جهت دستورالعملهای ابلاغی از سوی مراجع نظارتی خارج از سازمان ● تدوین کاربرگهای ارزیابی ریسک فرآیندهای شناسایی شده در حوزه عملیاتی سازمان. ● ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی با استفاده از آزمون اقدامات کنترلی موجود در حوزه¬های عملیاتی سازمان.

پیش‌نیازها

● مسلط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی. ● مسلط به اصول ممیزی و حسابرسی. ● مسلط به اصول و استانداردهای مالی. ● مسلط به سرفصل های حسابداری. ● مسلط به اصول مدیریت مالی. ● مسلط به اصول و روش های بودجه یندی. ● مسلط به محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات. ● مسلط به حسابرسی مالی. ● مسلط به حسابرسی داخلی. ● مسلط به اصول حسابداری. ● مسلط به حسابرسی عملیاتی. ● مسلط به مدیریت ریسک عملیاتی. ● مسلط به اصول مدیریت دارایی و بدهی ها.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،