کارشناس حسابداری مالی

آدورا طب

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● همکاری و هماهنگی با حسابرسان و بازرسان قانونی. ● تهیه حساب‌های مالی شرکت اعم از پرداخت‌ها و دریافت‌ها و تهیه گزارش از عملیات انجام شده برای سرپرست واحد مالی. ● تهیه اسناد صادر شده در امور مالی. ● مراجعه به سازمان های دارائی، تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های مختلف. ● مشارکت در اجرای انبار گردانی پایان سال. ● تهیه گزارش‌های مختلف از عملیات مالی شرکت در پایان سال مالی و تهیه اسناد اصلاحی هر یک از واحدهای تابعه جهت بستن حساب‌ها. ● تهیۀ موجودی و تنخواه گردان قسمت‌های مختلف و تطابق آن با ضوابط مالی شرکت. ● تهیۀ کلیۀ حساب‌های مالی به صورت ماهیانه جهت رفع هرگونه مغایرت و اصلاح مانده. ● نگهداری مناسب اسناد، دفاتر، مدارک و پرونده‌های مالی.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری در حوزۀ مشابه. ● مسلط به اکسل، ورد و اوت‌لوک.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،