مترجم زبان انگلیسی

گروه آذرستان

تهران

منتشر شده 10 ماه پیش

توضیحات

● ترجمه گزارشات، اسناد، مدارک و مکاتبات حسب ارجاع مقامات مافوق. ● تنظیم، آماده سازی و ویرایش متون ترجمه شده تا حصول نتیجه نهایی. ● شرکت در جلسات مرتبط جهت ارائه خدمات ترجمه همزمان حسب نیاز. ● انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

پیش‌نیازها

● مسلط به مکاتبات زبان انگلیسی تخصصی عمران. ● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی عمران. ● مسلط به زبان انگلیسی (90 درصد). ● توانایی مکالمه به زبان انگلیسی و ترجمه همزمان. ● تسلط بر ترجمه کتبی متون از انگلیسی به فارسی و بالعکس. ● دارای تجربه کار فنی و ساختمانی. ● دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم. ● دارای روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،